Nieograniczony

Akceptowany format - .doc, .jpg, .pdf, .gif lub .xls

Posiadam prawo jazdy
Administratorem danych osobowych jest Berend Jongeling prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROPEAN WORK FIRST ul. Mickiewicza 24/4a w Poznaniu. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, poprzez prowadzenie i administrowanie procesami rekrutacyjnymi, udostępnianie ich potencjalnym pracodawcom i zleceniodawcom, archiwizację. Ma Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych przez kandydatów na pracowników w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy dla kandydatów jest obowiązkowe. Podanie danych przez kandydatów na zleceniobiorców oraz podanie pozostałych – dodatkowych danych – przez wszystkich kandydatów jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. Brak zgody na przetwarzanie dobrowolnych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, co spowoduje niezwłoczne ich usunięcie przez Administratora Danych.