Zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Praca Tymczasowa to między innymi wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym oraz zadań, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Skorzystanie z naszych usług w zakresie pracy tymczasowej może przynieść Państwu wiele korzyści, spośród których warto wymienić:

  • Elastyczność zatrudnienia, czyli koszty zasobów pracy są powiązane z faktycznym zapotrzebowaniem na pracę danego rodzaju w określonym czasie.
  • Koszty rekrutacji pracowników nie obciążają dodatkowo Państwa budżetu, a zaoszczędzone w ten sposób środki możecie przeznaczyć na realizację innych celów.
  • Administracja związana z zatrudnianiem pracowników i dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy to zadania, jakie stoją przed naszym zespołem. To dla Państwa oszczędność nie tylko środków pieniężnych, ale przede wszystkim wielka oszczędność czasu.

Jako specjaliści od pracy tymczasowej oferujemy Państwu kompleksowe usługi w tym obszarze, doradzimy Państwu najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie zatrudnienia tymczasowego, sprawiając, iż z punktu widzenia Państwa przedsiębiorstwa, stanie się ono ważnym elementem strategii.