Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras gravida sapien ac sagittis vestibulum. Maecenas dui urna, posuere vitae quam quis, elementum luctus justo. In ut molestie magna. Sed vel lacus non ipsum placerat bibendum a sed mi. Vivamus odio magna, bibendum et tincidunt quis, pretium vel nibh.

Nieograniczony

Akceptowany format - .doc, .jpg, .pdf, .gif lub .xls

Posiadam prawo jazdy
Administratorem danych osobowych jest Berend Jongeling prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROPEAN WORK FIRST ul. Mickiewicza 24/4a w Poznaniu. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, poprzez prowadzenie i administrowanie procesami rekrutacyjnymi, udostępnianie ich potencjalnym pracodawcom i zleceniodawcom, archiwizację. Ma Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych przez kandydatów na pracowników w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy dla kandydatów jest obowiązkowe. Podanie danych przez kandydatów na zleceniobiorców oraz podanie pozostałych – dodatkowych danych – przez wszystkich kandydatów jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. Brak zgody na przetwarzanie dobrowolnych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, co spowoduje niezwłoczne ich usunięcie przez Administratora Danych.