W Polsce przepisy dotyczące wykonywania pracy tymczasowej oraz działalności agencji pracy tymczasowej reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 roku (z późniejszymi zmianami).

Na czym polega wykonywanie pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, będąc zatrudnionym przez European Work First?

  • European Work First przeprowadza proces rekrutacji dla określonego Klienta, będącego pracodawcą użytkownikiem.
  • European Work First zatrudnia kandydata i deleguje go do pracodawcy użytkownika.
  • European Work First odpowiada za wszystkie kwestie administracyjne (naliczenie i wypłata wynagrodzenia, odprowadzenie podatku oraz składek ZUS).
  • Pracodawca użytkownik odpowiada za przekazanie Ci miejsca pracy, obowiązków, dba o bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów w Twoim miejscu pracy.

Dlaczego warto skorzystać z ofert pracy tymczasowej?

  • Doświadczenie: nawet jeśli nie posiadasz doświadczenia zawodowego, możesz je zdobyć wykonując pracę tymczasową. To także świetna okazja, by dać się poznać potencjalnym pracodawcom. Możesz pracować u kilku pracodawców użytkowników z różnych branż, na różnych stanowiskach – umożliwia Ci to zdobycie wiedzy, która może okazać się przydatna w późniejszym wyborze miejsca pracy.
  • Elastyczność: praca tymczasowa jest doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia dla osób, które szukają pracy w nietypowym wymiarze czasu, mogą pracować tylko przez określoną część dnia lub w nocy. To także świetna okazja zdobywania pierwszych doświadczeń na rynku pracy dla studentów i osób uczących się.
  • Rozwój: szansa na znalezienie stałej posady – wielu Klientów po pewnym czasie zatrudnia u siebie najlepszych pracowników tymczasowych.