Jeśli zainteresowała Cię któraś z naszych ofert pracy stałej, prześlij od razu do nas swoją aplikację. Do CV dołącz list motywacyjny, w którym opisz i uzasadnij, dlaczego właśnie Twoja kandydatura powinna zostać pozytywnie rozpatrzona.

Jeśli Twoje kwalifikacje będą odpowiadały kryteriom zawartym w ogłoszeniu nasz Konsultant skontaktuje się z Tobą w celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne w naszym biurze.

W trakcie spotkania będziesz miał szansę szerzej zaprezentować swoje kwalifikacje, przedstawić swoje oczekiwania względem pracy oraz, co ważne, zadać pytania odnośnie oferty pracy i samego procesu rekrutacji. Warto do takiej rozmowy dobrze się przygotować. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie – skorzystaj z naszego poradnika: Jak wypaść dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej?

Może się zdarzyć, iż rekrutując na dane stanowisko, będziemy przeprowadzać testy umiejętności, językowe lub analizę profilu osobowego. Jeśli będziesz miał być poddany takim testom, na pewno zostaniesz o tym poinformowany podczas ustalania terminu spotkania rekrutacyjnego.

Wyniki takich testów stanowić będą część informacji zwrotnej, jaka zostanie Ci przekazana po zakończonym procesie rekrutacji.

Jeśli pomyślnie przejdziesz wszystkie etapy rekrutacji, czeka się jeszcze spotkanie z Klientem (przyszłym pracodawcą), który podejmie ostateczną decyzję o zatrudnieniu.

Zapoznaj się z aktualnym Kodeksem Pracy.