European Work First zapewnia swoim pracownikom transport z Polski do Holandii oraz z Holandii do Polski. Pracownik zabierany jest najczęściej z adresu zamieszkania. Jeśli to nie jest możliwe, np. ze względów logistycznych, ustalane jest miejsce i czas zbiórki, w którym osoba wyjeżdżająca ma obowiązek się stawić.

Miejscem docelowym w Holandii jest miejscowość, w której pracownik będzie mieszkał i pracował.

Wszystkim wyjeżdżającym za naszym pośrednictwem osobom zapewniamy zakwaterowanie w domach jednorodzinnych lub kempingach. Wszystkie domy wyposażone są w niezbędne sprzęty i meble. W razie konieczności zapewniamy także dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.