1. Czy pośrednictwo pracy jest odpłatne? 

  European Work First nie pobiera żadnych opłat ani za rejestrację w bazie danych ani za znalezienie pracy.

 2. Przez kogo zatrudniony jest pracownik tymczasowy European Work First?

  Pracownik zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, czyli European Work First, a następnie delegowany na określony czas do pracodawcy użytkownika w celu wykonywania pracy.

 3. Czy pracując za pośrednictwem European Work First i będąc zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako bezrobotny mam obowiązek zgłosić ten fakt Urzędowi Pracy?

  Tak, na każdej zatrudnionej osobie, która podejmuje pracę, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu Pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.

 4. Czy okres pracy na umowę o pracę tymczasową liczy się do stażu pracy?

  Tak, jak każda umowa o pracę, wlicza się to do stażu pracy.